CHRISTIAN CAMPBELL

Efteruddanner offentligt ansatte indenfor psykologi, relationer, kerneforretning og tværfaglighed.

Næstved Kommune, Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Greve Kommune, Region Hovedstaden og Landbrugsstyrelsen m.fl., har alle trukket på Christian Campbell’s ekspertise.

Vi mennesker er nok lidt komplekse. Relationer og psykologi er nok lidt datatungt. Uddannelserne bryder det hele ned til noget hverdagsrelevant, overskueligt og brugbart.

FLEKSIBELT SAMMENSAT

Tilpasset hverdagen, tiden og mulighederne.

Uddannelserne tilpasses jeres hverdag. Hverdagen skal i så begrænset grad som muligt, tilpasses uddannelserne. Det handler om at skabe forløb, hvor både beslutningstageren og deltageren kan se og forstå værdien i, at bruge tid og ressourcer på uddannelserne.

Fokus er at tilbyde Jer nye og forbedrede kompetencer, der er tydeligt relevante i forhold til organisationens målsætninger og udfordringer. Alt unødvendigt skæres fra, og tilbage står det relevante, nærværende og alt det, der gør en reel forskel fremadrettet.

Bagefter ser I jer selv, jeres muligheder og hverdagens udfordringer i et “nyt lys”. Dette fordi eksisterende tankegang, kommunikationsform, engagement og adfærd er blivet udfordret. Deltagerne inviteres til at indgå i forløbet mentalt fleksibelt og med gåpåmod.

Ændrer jeres hverdag sig undervejs, tilpasses forløbet disse nye ændringer.

Live klasseundervisning, i sin opdaterede og relevante form, rykker mennesker og deres relationerskompetencer hurtigt, sikkert og fagligt kvalificeret.

FAGLIGT GRUNDLAG

Hvad I får, og hvordan det virker!

Alle uddannelsernes faglige fundament er GENNEMBRUD NU™ Systemet. Systemet består at 4 vækstfaser: Tanker, Ord, følelser og Handling, som er opdelt i 9 transformationer – 9 trin de implementeres i. Hver vækstfase præsenterer et fagligt fundament, og transformationerne gør hver vækstfase hverdagsrelevant og brugbar.

De 3 første transformationer lærer os, hvordan vi kan påvirke egen og andres tankegang. Transformation 4 og 5 lærer os at kommunikere med gennemslagskraft og overbevisning. De 2 næste transformationer lærer os at skabe engagement og motivation. De 2 sidste transformationer lærer os at designe adfærd, der understøtter vores målsætninger, fremfor at underminere dem.

KOMPETENCEGIVENDE
Ligeledes tilbydes en lang række fagligt solide og gennemtestede redskaber, som udvider relevant viden og både opdaterer og udvider eksisterende kompetencer. De kan eksempelvis handle om manipulation, behovsafdækning, relationer, psykologi og meget mere.

Mere om redskaberne

Tanker, ord, følelser og handling

GENNEMBRUD NU™ systemet sikrer, at alle uddannelserne gennemføres via en tydelig “rød tråd”. Systemet sikrer at hele læringsprocessen fra tanke til handling, fra idé til implementering i hverdagen lykkes, og giver mening for deltagerne.

GENNEMBRUD NU™ systemet skal ses som et landkort, som deltagerne kan følge på deres læringsrejse, og i hverdagen efterfølgende.

Du kan læse mere om systemet ved at klikke her.

De 4 Roller (Manipulation)

Vi mennesker forsøger hele tiden at påvirke hinanden, og derved at skabe optimal indflydelse. De 4 roller “afslører”, hvordan du hurtigt kan analysere og forstå, hvad andre mennesker i virkeligheden “har gang i”: Hvad der mest af alt inspirerer og motiverer dem.

Ligeledes lærer du, hvordan denne nye forståelse oversættes til håndgribelig handling, og hvordan rollernes store potentiale udnyttes bedst muligt i relationer, i hverdagen.

De 5 Menneskelige Behov

De 5 menneskelige behov lærer dig at forstå og stimulere, hvad andre mennesker i virkeligheden har brug for. Hvad det reelt er, der skal til, for at skabe fremdrift, beslutninger og bevægelse i andre mennesker.

Dette målrettes selvfølgelig de konkrete ønsker for resultater, som du og jeg til dagligt har forpligtet sig til, at levere op til og levere på.

I tilbydes en bred vifte redskaber, som kan til- og fravælges, alt efter hvilken viden I ønsker at tilegne jer.

Christian Campbell er kendt for sin evne til at berøre, udfordre og forbinde mennesker med sig selv og hinanden. Han faciliteter uddannelse via en unik balance imellem faglighed, provokation og psykologisk indsigt.

Christian Campbell

Europas førende autoritet i kunsten at få tingene til at ske.

Christian Campbell er respekteret, anerkendt og en lille smule ”frygtet” for sin evne til at fremprovokere resultater og formidle avancerede budskaber, på en forståelig og spiselig facon.

Hans overordnede mål er, at optimere måden vi bedriver forretning på, så den bliver endnu mere lønsom, for både virksomheden og individet. Hans personlige drivkraft er at facilitere og fremprovokere gennembrud i mennesker, og derved i forretningen. Siden 2004, i gennembrud.nu regi, har Christian uddannet en bred og varieret vifte af professionelle, heriblandt ansatte i nogle af de mest respekterede og indflydelsesrige virksomheder i både Danmark og internationalt.

Ekspertise

Christian Campbell er uddannet psykoterapeut. Hans speciale er at kombinere relevant psykologi og traditionel forretning med hinanden, og oversætte disse til håndgribelige, relevante og hverdags brugbare uddannelser. Ofte anerkendes Christian for sin evne til at analyse mennesker og situationer præcist, samt hans uovertrufne evne til at formidle selv komplekse budskaber i et forståeligt sprog.

Personligt

Christian trives bedst, når han arbejder med udfordringer, der er så ambitiøse, at de: ”Gør mig lidt svimmel”. Han søger hele tiden at skabe banebrydende gennembrud, uanset hvor umuligt omgivelserne synes dette måtte være.

Mange taler om, at man skal tænke ud af boksen. Få ser deres egen boks, og aner ikke hvad der er inde i den. Det laver gennembrud.nu om på!

Produkter
close slider

Produkter

Proces

Foredrag

Uddannelse

Food for Thought

Uddan dig selv – forbind det du kan, med noget nyt og inspirerende.