UDDANNELSE!

Christian Campbell er respekteret, anerkendt og en lille smule ”frygtet” for sin evne til at fremprovokere resultater og formidle avancerede budskaber, på en forståelig og spiselig facon.

Den der ved, kan og forstår lidt mere om mennesker, sig selv og relationer – kan skabe meget mere.

Uddannelserne tager komplekse teorier, solid viden, tung data og oversætter det hele til brugbare, effektive og hverdags relevante redskaber.

Tilpasses virkeligheden og hverdagen.

I en hverdag med konstante ydre forandringer, og kravet om evnen til at tilpasse sig disse, er uddannelse kun relevant, hvis den handler om hverdagen og virkeligheden. En GENNEMBRUD NU™ Uddannelse handler altid om realiteterne, og tilbyder kompetencer, der hjælper deltagerne håndtere dem bedst muligt.

Derfor virker uddannelserne

En sælgers relationer skal resultere i et konkret salg – nu, og muligheden for mersalg fremadrettet. En børnehavepædagogs relationer skal resultere i en menneskelig fremdrift, og en positiv og fremtidssikret indflydelse på vores børns liv. Præmissen er den samme: En unik forståelse for menneskers psykologi, og evnen til omsætte denne til proaktiv adfærd i hverdagen. Hvilke lavpraktiske redskaber sælgeren og pædagogen har brug for varierer. Selvfølgelig tages der højde herfor, når gennembrud.nu i samarbejde med jer designer relevant pensum. Uanset hvad, så opkvalificeres jeres personales relationskompetencer.

Grundprincippet hos gennembrud.nu

Bag enhver succesfuld relation står der et kompetent menneske. Et menneske, der forstår at give andre den rette balance af det de vil have, og det de har brug for, for at sikre de ønskede resultater.

Live klasseundervisning, i sin opdaterede og relevante form, rykker mennesker og deres relationerskompetencer hurtigt, sikkert og fagligt kvalificeret.

Fagligt grundlag: Hvad får I og hvordan virker det

Alle uddannelsernes faglige fundament er GENNEMBRUD NU™ Systemet. Systemet består at 4 vækstfaser: Tanker, Ord, følelser og Handling, som er opdelt i 9 transformationer. Essen er evnen til at tage viden, idéer og planer fra tanke til handling. At skabe solide resultater, med det ”man” har.

Det kan virke meget banalt, men virkeligheden viser os, at resultater ikke er så nemme endda. Langt flere oplever fiasko, end dem der oplever succes. Og mange af os lander lidt midt i mellem. Det gør GENNEMBRUD NU™ Uddannelserne op med.

Mere om transformationerne
De 3 første transformationer lærer os, hvordan vi kan påvirke egen og andres tankegang. Transformation 4 og 5 lærer os at kommunikere med gennemslagskraft og overbevisning. De 2 næste transformationer lærer os at skabe emotionelt engagement og motivation. De 2 sidste transformationer lærer os at designe adfærd, der understøtter vores målsætninger, fremfor at underminere dem.

Kompetencerne
Ligeledes tilbydes en lang række fagligt solide og gennemtestede redskaber, som hjælper med at understøtte og udvide kompetencerne der, hvor det vil give mening i hverdagen. De kan handler om manipulation, behovsafdækning, kundetilfredshed, psykologi og meget mere.

3 konkrete eksempler på de relevante redskaber

Tanker, ord, følelser og handling

Der er ”naturlove”, eller grundprincipper om man vil, som regerer relationer og hvordan vi opnår effektfuld indflydelse. Det fremstår helt tydeligt, når mennesker besidder en solid forståelse for disse ”naturlove” og ligeledes, når vi ikke gør.

GENNEMBRUD NU™ systemet: Tanker, Ord, Følelser og Handlinger beskriver disse naturlove, og jeres GENNEMBRUD NU™ uddannelse leverer redskaberne, som sikrer de bruges effektivt til at understøtte jeres målsætninger i hverdagen.

De 4 Roller (Manipulation)

Mennesker forsøger hele tiden at påvirke hinanden, og skabe optimal indflydelse. De 4 roller afslører for deltagerne, hvordan de hurtigt kan analysere og forstå, hvad andre mennesker i virkeligheden “har gang i”: Hvad der mest af alt inspirerer og motiverer dem. Ligeledes lærer deltagerne, hvordan denne nye forståelse oversættes til håndgribelig handling, og hvordan rollernes store potentiale udnyttelse bedst muligt i relationer, i hverdagen.

De 5 Menneskelige Behov

De 5 menneskelige behov lærer deltagerne at forstå og stimulere, hvad andre mennesker i virkeligheden har brug for. Hvad det reelt er, der skal til, for at skabe fremdrift, beslutninger og bevægelse i andre mennesker. Dette målrettes selvfølgelig de konkrete resultat ønsker, som deltagerne til dagligt har forpligtet sig til; at levere op til og levere på.

I tilbydes en bred vifte redskaber, som kan til- og fravælges, alt efter hvilken viden I ønsker at tilegne jer.

Christian Campbell er kendt for sin evne til at berøre, udfordre og forbinde mennesker med sig selv og hinanden. Han faciliteter uddannelse via en unik balance imellem faglighed, provokation og psykologisk indsigt.

Christian Campbell

business-provocateur: En person, der bliver hyret, når der er behov for at ryste posen, udfordre status quo og sikre et Gennembrud.

Christian Campbell er respekteret, anerkendt og en lille smule ”frygtet” for sin evne til at fremprovokere resultater og formidle avancerede budskaber, på en forståelig og spiselig facon.

Hans overordnede mål er, at optimere måden vi bedriver forretning på, så den bliver endnu mere lønsom, for både virksomheden og individet. Hans personlige drivkraft er at facilitere og fremprovokere gennembrud i mennesker, og derved i forretningen. Siden 2004, i gennembrud.nu regi, har Christian uddannet en bred og varieret vifte af professionelle, heriblandt ansatte i nogle af de mest respekterede og indflydelsesrige virksomheder i både Danmark og internationalt.

Ekspertise

Christian Campbell er uddannet psykoterapeut. Hans speciale er at kombinere relevant psykologi og traditionel forretning med hinanden, og oversætte disse til håndgribelige, relevante og hverdags brugbare uddannelser. Ofte anerkendes Christian for sin evne til at analyse mennesker og situationer præcist, samt hans uovertrufne evne til at formidle selv komplekse budskaber i et forståeligt sprog.

Personligt

Christian trives bedst, når han arbejder med udfordringer, der er så ambitiøse, at de: ”Gør mig lidt svimmel”. Han søger hele tiden at skabe banebrydende gennembrud, uanset hvor umuligt omgivelserne synes dette måtte være.

Mange taler om, at man skal tænke ud af boksen. Få ser deres egen boks, og aner ikke hvad der er inde i den. Det laver gennembrud.nu om på!

Produkter
close slider

Produkter

Proces

Foredrag

Uddannelse

Food for Thought

Uddan dig selv – forbind det du kan, med noget nyt og inspirerende.