Lyt som podcast 

Ledere for skyld for mange ting, og i disse dage er det meget moderne, at tale om den psykopatiske leder. Det er knapt så ”in” at tale om den psykopatiske medarbejder. Og det er interessant, eftersom de procentuelt fylder mere i organisationen, og har en (mindst) lige så destruktiv indvirkning. De er ofte mestre i at gemme sig, og slipper alt for tit afsted med deres giftige spil.

gennembrud.nu tilbyder en indsigtfuld og målrettet verbunden™ uddannelse, der lærer deltagerne at identificere og håndtere mennesker med afvigende adfærd. Uddannelsen strækker sig over 2 gange 2 sammenhængende dage. Ring på 53 53 52 00 og hør meget mere.

En jovial diktator
Hun var smilende. Tydeligt en person som de andre havde deres sanser rettet mod. En uofficiel ”ledende” kraft i gruppen. Erfaren, velformuleret, umiddelbart fagligt stærk og med det interne netværk i orden. I bund og grund en jovial kollega….. på overfladen. Over tid viste det sig dog tydeligt, at hun på en skræmmende og sofistikeret facon spillede kolleger, ledelsen og andre involverede ud mod hinanden. Folk blev manipuleret på det groveste via sladder, kritik, beskyldninger og intriger. Da hun blev ”luret” af en leder, blev først lederen angrebet. Da det ikke virkede blev kollegerne, uden deres vidende, involveret. Så fik lederen en tur mere. Jeg blev forsøgt brugt. Den øverste ledelse blev involveret. Og så blev navngivne kolleger angrebet. Intet virkede, i denne omgang – og så vendte hun tilbage til sit joviale selv, og bestrider den dag i dag stadig sit job.

Dette er en historie fra den virkelige verden. Den er selvfølgelig ikke, i sin ekstremitet, noget jeg ser hver eneste dag, men tendensen og metoderne er mere udbredte, end mange regner med. Og mange glemmer også, at så længe denne type mennesker får hvad de vil have, så er de mørkere træk meget, meget svære at identificere. De er dog stadig, i den grad, i spil.

Fordi de involverede parter efterfølgende er mere optaget af at ”slikke deres sår”, og få fundet deres fodfæste igen, er der ingen der orker at bruge energi på ret meget andet. Det er i bund og den største udfordring en leder har i disse situationer; hvordan får ”man” energi, trivsel og tillid tilbage i gruppen? En gruppe hvor individet ofte lukker sig om sig selv, så længe den karakterafvigende kollega stadig har sin daglige gang i organisationen.

Hvorfor ”slipper” de afsted med det?
Et andet talent den psykopatiske medarbejder ofte bestrider, er en utrolig kreativitet, når det kommer til at kunne gemme sig og smyge sig “uden om”. Konsekvensen bliver ofte, at ledelsen ikke føler den har ordentlige argumenter for en afskedigelse, med mindre personen er taget med ”fingrene i kagedåsen”.

I et meget kompliceret spil, som det karakterafvigende er, er det lidt lettere at identificere, når lederen spiller dette ulækre spil. Lederens indflydelse har åbenlys indvirkning på det samlede hele. Men når disse kræfter slippes løs hos mennesker, der ikke har den officielle magt, bliver endnu sværere at påpege og identificere deres reelle dagsorden.

Lad os kigge på en ”helt almindelig” organisation. Lad os sige der er 500 ansatte. Og for at gøre det hele nemt, så lad os sige, at direktionen har 6 medlemmer. Derudover er der 45 mellemledere. Det giver 51 ledere og 449 medarbejdere. Ryster vi posen med generelle tal, så siges det at op mod 10% af alle ledere har karakterafvigende træk, og 2-3% af befolkningen generelt har disse træk. For at ikke at overkomplicere matematikken, så giver det 5,1 karakterafvigere i den samlede ledelse, og 13,47 i medarbejdergruppen. Det resulterer i ca. 2,5 gange så mange med disse træk udpræget i medarbejdergruppen, sammenlignet med ledelsen.

Prisen
Både menneskeligt og økonomisk koster denne personlighed alt, alt for meget. Med evnen til at projicere egne mangler ud i andre. Efterlade andre med en solid følelse af at være forkerte. Evnen til at skabe splittelse imellem andre, også dem der normalt holder sammen. Med en solid næse for magt og magtspil, og ikke mindst en stort set slukket moral, er håbløsheden og følelsen af overgreb ofte overvældende i andre. Det bevirker selvfølgelig, at mennesker omkring disse personligheder mistrives og deres fokus spredes over flere ting – ofte med en klar oplevelse af, at “man” må bruge sine primære ressourcer på at passe på sig selv, og opgaverne på skrivebordet prioriteres herefter. Selvfølgelig; trivsel skaber ofte resultaterne. Det er sjældent resultaterne der skaber trivsel.

Book foredraget: Kunsten at identificere den psykopatiske medarbejder HER

Når det kommer til penge, er psykopaten ofte virkelig dygtig til at tage æren for andres resultater, og får derved ofte ”lov” til at fortsætte sit spil, med argument i, at de jo skaber resultater. Sandheden er, at de tygger dygtigere mennesker til frokost, og derfor har de ofte et højt forbrug af relationer blandt dygtigere kolleger, som er dem der i virkeligheden skaber resultaterne. Det kan være sælgeren der konstant ligger nummer 1, men når personen er væk, rejser 5 andre sig og overgår samlet den tidligere nummer 1, med flere længder. Det koster altid langt mere end hvad det giver, at have en psykopat ansat på medarbejderniveau.

Hvordan identificerer vi den psykopatiske medarbejder?
Det er svært – rigtigt svært. Vi har brug for gode systemer, som kan hjælpe os til at få sat mavefornemmelsen og insinueringerne i system. Dette system starter med villigheden til at forlade det gængse ledelses-paradigme, og udfordre eget menneskelige behov for at løse svære ting, indefra komfortzonen.

Det gode ved mavefornemmelsen er, hvis den er sund og villig, at den længe før vores hoved opdager, hvis der er noget galt. Der forskes i mavefornemmelsen og hos f.eks. rutinerede pokerspillere (eksperter) kan små ændringer lavet i kortene, ses i deres spil mange omgange før, at de med hoveder har opdaget forandringerne og kan redegøre for, at de rent faktisk har ændret deres spil og hvorfor. På samme måde læser vi ofte hinanden ubevidst (Og samtidig har kultiveret denne evne, så den ikke bare er bærer af vores fordomme), længe før vi med fornuften kan argumentere herfor.

Vi får måske lyst til at ændre vores adfærd overfor mennesker, men fordi vi ikke kan forklare hvorfor med hovedet, vælger vi at undertrykke denne impuls. Her skal villigheden til at følge gode systemer og ikke ignorere impulser, som ikke umiddelbart kan forklares, hjælpe os til at tjekke om impulsen er berettiget, eller om det blot er os selv, der ser ting der ikke er der. Men tjekkes skal de. Ofte kan kolleger fornemme noget ved denne personlighed, som de insinuerer men sjældent taler højt om. Ofte uden at vide at de gør det, og hvorfor. Alle disse ubevidste signaler kan vi blive bedre til at læse og reagere på. Det kræver vi bruger vores ledelsesmæssige mod, til at forlade komfortzonen og se på mennesker åbent, for både det gode og det onde i dem.

5 gode ting at starte med

 1. Helt generelt er det meget kraftfuldt, ikke kun at lytte til andres fortællinger, men også at tænke over, hvorfor de fortæller hvad de fortæller. Du kender det helt sikkert, når du siger noget godt om dig selv. Det er ikke usædvanligt vi gør det, for at opnå ros og anerkendelse. En psykopatisk medarbejder kan f.eks. fortælle samme historie med helt andre mål for øje. Det kunne f.eks. være at plante en idé hos dig, som han hun senere har en plan om, at du skal gå ud og ”sælge” som din egen i virksomheden.
 2. Hold øje med adfærden, uden at lede efter årsagen hertil. Som uddannet terapeut mærker jeg ofte, hvordan min ”forståelsessyge” har vokset sig endnu større. Den her; ”hvorfor er folk som de er søgen”, der både bevidst og ubevidst kører i baggrunden hos mange af os, trods uddannelse og baggrund. Ønsket om at forstå andre, er et vigtigt element i at kunne føle sig ind i andre og det må vi aldrig ”slukke” for – men at kunne pause den lidt, og se andre for hvad de gør, uden at lede efter årsagen hertil, kan ofte hjælpe os til at se andre tydeligt. Den psykopatiske medarbejder bruger ofte vores andres ønske for at forstå, til at indynde sig med, at skabe et billede af sig selv, af at være sympatisk og derved købe sig selv endnu mere frirum.
 3. Led efter den grundlæggende motivation. Det kan også hjælpe, at se hinanden i øjnene og leder efter hvor energien og motivationen viser sig, i en hverdag med meget snak og mange opgaver. Personligt elsker jeg at lade mig rive med af en god film. At lade Leonardo Di Caprio overbevise mig om, at han er en såret mand, der jager sig søns morder i vildmarken (the revenant). Men i den virkelige verden, har skuespil ofte en høj pris, og god øjenkontakt, kan ofte hjælpe os til, at se tydeligere hvad andre i virkeligheden er optagede af. Den psykopatiske medarbejder vil ofte røbe sig selv, ved at vise mere ophidselse og interesse i situationer, hvor noget negativt eller dramatisk er i spil. Husk rekvisitterne, kostumerne og scenen vil være sat – det er i øjenkontakten du kan se forskellen.
 4. En gængs fordom mod psykopaten er, at han eller hun er intelligent.Men ligesom alle os andre er forskellige, og har forskellig intelligens både kognitivt og emotionelt, så er variationen ligeså stor hos psykopaten. Psykopaten mangler ofte det filter, som stopper ”normale” mennesker undervejs. Den her grænse for, hvad ”man” rent faktisk er villig til at gøre, for at få tingene som ”man” vil have dem. Psykopaten er snu og bruger uforholdsmæssig meget tid på at være udspekuleret – men intelligensen varierer som hos alle andre.
 5. En anden fordom er, at der er flere mænd end kvinder med dette træk. Det er ikke min erfaring. Min erfaring siger mig, at mænd ofte har sværere ved at gemme sig i denne type personlighed, end kvinder har. Eller omvendt, at kvinder med disse træk, ofte er dygtigere til at skjule egen dagsorden og karaktertræk. Kønnet hjælper dig ikke til at gennemskue andre mennesker.

Ofte har helt almindelige mennesker og mennesker med psykopatiske træk adfærd, der ligner hinanden. Ofte opdager vi forskellen, når motivationen for at gøre hvad vi gør, bliver tydelig. Smiler vi fordi vi er glade, eller smiler vi for at få andre med? Græder vi af sorg, eller græder vi for at opnå sympati? Taler vi med stolthed om egne bedrifter, eller er vi blot i gang med at opbygge et image? Roser vi andre for at anerkende dem, eller roser vi dem, for at få dem med os? De fleste kan genkende lidt af sig selv i dem alle, det er mængden og intensiteten der afgørende.

gennembrud.nu tilbyder en indsigtfuld og målrettet verbunden™ uddannelse, der lærer deltagerne at identificere og håndtere mennesker med afvigende adfærd. Uddannelsen strækker sig over 2 gange 2 sammenhængende dage. Ring på 53 53 52 00 og hør meget mere.

En lille fortælling til en start. Jeg sad for nyligt i en samtale med en leder, som i mange år havde arbejdet for en virksomhed, hvis primære ”kunder” var unge mødre og deres børn. Ganske som for alle os andre, var en dybere forståelse for kundens psykologi og adfærdsmønstre afgørende vigtig. De måtte igen og igen konstatere, at den akademiske tilgang til deres kunder svigtede realiteterne, og de udviklede derfor en langt mere hands-on ”test”, som stort set hver gang gav en brugbar, afslørende og afgørende analyse af kunden.  

Hvad har penge, unge mødre og hands-on analyser med ”roden til meget godt” at gøre? Er brugbare, afslørende og afgørende analyser af mennesker vigtige, og værdifulde for dig?

Penge kommer til deres ret
Hvad sker der med mennesker, når vi reelt ikke skal stå til ansvar for vores handlinger? Hvad sker der, hvis vi på toppen af dette bliver tildelt magt? Listen er lang, men de positive superlativer i denne sammenhæng er meget få. Grunden til at den positive liste er så kort, handler i bund og grund om os mennesker, og vores iboende potentiale. Her kommer bl.a. penge til sin ret.

Det sidste kapitel
Lad mig gøre fortællingen fra starten af artiklen færdig. Hvad var deres test, og hvad testede de for, i denne her virksomhed? Som skrevet var ”kunderne” unge mødre og deres børn. Problematikken var ofte, at ingen rigtig havde overblikket over, hvordan relationen mellem mødrene og deres børn kvalitativt egentlig var. Formåede de her mødre at varetage deres børns behov, eller var de blot blevet trænet i at vise og sige det rigtige, når der en gang i mellem hvilede faglige øjne på dem?

Helt kort forklaret lavede man en aftale med mødrene: ”På lørdag bliver dine børn passet her på stedet. Du kan tage i byen og hygge dig. Svinge ”træbenet” og slå dig lidt løs.” Lørdag kom, og der blev føntørret, lagt makeup og valgt tøj. Håndtasken blev pakket og stemningen var intens, spændt og festlig.

5 minutter før afgang kommer personalet på stedet og meddeler, at der desværre var sygdom blandt personalet, og at byturen derfor blev aflyst. Er det ærgerligt, frustrerende og i bund og grund urimeligt, at en aftale brydes i sidste øjeblik? Ja, ingen tvivl om det. Men det menneske der frarøves sin belønning vil ofte vise, hvem de reelt er og hvad deres sande personlighed indeholder. Lige præcis det var resultatet i 9 ud af 10 tilfælde, når virksomheden ”testede” mødrenes reelle syn og følelser omkring deres børn: ”Deres sande personlighed kom frem i lyset.”

Værdifuld ledelsesmæssig viden
Som ledere er det afgørende, at vi kender vores ansattes sande personligheder. Vi vil gerne vide hvem de reelt er, så vi ved, hvordan de reelt forvalter deres ansvar og opgaver. Vi vil gerne vide, hvordan de ser på og behandler vores kunder, da vi stort set alle sammen lever af stærke, positive og frugtbare relationer til mennesker. Vi er ikke interesserede i at ansætte og håndtere de mennesker, som hvis ”festen aflyses i sidste øjeblik” går op i limningen, slipper alle tøjler og drives af selvoptagede dramaer, fremfor at varetage deres mest vigtige ansvar voksent, modent og anstændigt. Og så derfra kommer videre.

Penge er roden til meget godt
En fin måde, ikke den eneste selvfølgelig, er at måle hinanden på konkrete ansvarsområder, og der kan penge noget. Er jeg som sælger mere optaget af, at jeg ”skaber masserer positive relationer” og er mere forklarende om min manglende omsætning? Er jeg som servicemedarbejder mere optaget af ”kundernes idiotier”, end af at jobbet handler om fastholdelse af kunder? Skubber jeg som leder pengene ind foran mennesker, fordi vi måler hinanden med dem, for at dække over at jeg reelt ikke formår at drive mennesker – overhovedet? Mål mennesker på f.eks. penge, hold fast, og mennesker vil vise dig, hvem de reelt er.

Se virksomheder som ikke stilles til ansvar for det udbytte de skaber, med de midler de stilles til rådighed. Ofte udvikles her tankesæt, som forklarer egne fejl med manglende ressourcer, fremfor at skabe en kultur, som driver resultater og via dem formår, at forhandle sig frem til endnu flere ressourcer. Ofte tænker ”man” her mere over hvad ”man” synes man fortjener, fremfor hvilken værdi man tilfører markedet, og hvordan de ressourcer man stilles til rådighed tiltrækkes.

Provokation
Business provokationen her er, at vores grundlæggende tankesæt i sidste ende afgør hvilken ledelsesfilosofi vi driver – og hvordan denne påvirker hele organisationens resultater – eller mangel på samme. Mange af os har ikke udviklet den personlige karakter der gør, at vi kan assimilere denne type feedback, og vende den til værdifuld forretning. Derfor kan du i den grad ”trække fra” på dit marked eller i din branche, hvis du kultiverer og implementerer en række kraftfulde ledelsesredskaber.

De ledelsesredskaber udbyder og uddanner gennembrud.nu ledere i. Er du interesseret i at høre mere, så er du velkommen på 53 53 52 00

Glem det skamfulde, det besudlede og det kyniske tankesæt om salg. Tør du det?

Provokation

 • Det er voldsomt business-as-usual at have negative fordomme om salg.
 • Det er jævnt business-as-usual at se sig selv som jægeren, der ”hunter og nedlægger kunden”.
 • Og det er gabende business-as-usual at tro vi ”ved det hele”, og at ingen kan bidrage med noget yderligere om salg, til os.

Salg er en kunst, som få reelt mestrer. Faktum er, at både du og jeg kan ”noget” indenfor salg, og der er i den grad også ”noget”, vi ikke kan. Kunsten at være ekstraordinær indenfor salg kan kun kultiveres i et sind, der er åbent for at raffinere og forfine sin eksisterende salgs-viden – samt tilegne sig den vi endnu ikke har. Denne artikel er til dig: Den nysgerrige, åbne, modige og superambitiøse der ved eller fornemmer, at salg er gæren i din ”succes-dej”. 

Det helt basale, som de fleste overser
Før vi lykkes med at booke et møde, med en potentiel kunde, ligger der ofte en ret intens indsats bagved. Her fokuserer jeg målrettet på, hvordan vi maksimalt udnytter tiden kunden har sat af, når mødet er booket: Hvordan vi ”lukker ordren”, når først vi står face-2-face med andre mennesker.

Produktkendskab. Markedskendskab. Viden om prisstrukturer og finansiering. Alle er ypper vigtige og afgørende, men én ting slår og forbinder dem alle. Før vi når dertil, er det vigtigt at få noget helt basalt på plads, som langt, langt de fleste der arbejder med salg ikke anvender optimalt. Pille-formen i skrift, hvor jeg nu med et enkelt trylleord (Læs buzz-word) siger det hele”, som bevirker du top-motiveret læser videre, og sultent folder ”ekstraordinært salg ABC” ud, kommer ikke. Optimeret salg i ”pille-form” er for dem af os med middelmådige salgs-ambitioner, og den køber jeg altså ikke, er dig?

Uanset hvornår, hvor og hvordan
Indenfor salg taler vi alle om, at tillid er afgørende vigtigt. Men hvor mange kender du, som stoler på sælgere? Tillid opstår henad vejen, når vi har haft mulighed for at tjekke hinanden; om vores ord også er vores handlinger. Så salg de første ”mange” gange, handler altså om noget andet end tillid. Ved du, hvad det er?

Bliver du set som sælger, og ikke som dig-mennesket, vil du ikke få maksimalt udbytte af dine professionelle relationer, og vil derfor ikke sælge dit optimale. Det er et faktum: ”Sælgeren” holdes ud i strakt arm, hvorimod ”mennesket” tages tættere på. Det betyder at sælgeren sagtens kan sælge – han/hun skal ”bare” løbe solen sort. Men nu taler vi om at være ekstraordinær indenfor salg, og her skal der mere til end massiv indsats og produktkendskab.

Hvad skal der til?
For det meste, når vi har besluttet at optimere ”salget”, går vi på jagt efter nye redskaber: Argumenter, indvendinger, præsentationsteknikker og lignende – men skåret helt ind til benet kan det sammenlignes med, at jeg køber de meste fanzie og moderne håndværktøjer penge kan købe, og så forventer, at du kan bygge mit nye hus for mig. Men det kan du ikke – det er ikke en fair forventning. Ja, du har de rigtige redskaber, men du har ikke håndlaget.

Så, hvad skal der til indenfor salg, for at mestre kunsten at være ekstraordinær? Vi skal lære det meget vigtige håndelag, at håndtere de få, drilske og vitale dynamikker, der er ”på spil” inden vi har vundet andres tillid. Vi skal skilles os ud, og ikke blot være en ”kasse med redskaber”, men være et ”tiltrækkende” menneske, der mestrer en række effektive salgs-redskaber.

Mersalg?
Hvis du/I vil sælge mere og optimere jeres salgs-effekt i mødet med mennesker; udvide jeres repertoirer og derved øge mulighederne for at ”lukke ordren” og være ekstraordinære. Så giver følgende rigtig god mening at reagere på.

I skal ”ville det” – altså ønske at sælge mere. Dette er ikke en quick-fix pille, der virker i et par uger. Det er kunsten at være ekstraordinær indenfor salg, og I bliver nok også nødt til at leve med, at effekten er blivende og overraskende.

2 dages verbunden™ uddannelse, i kunsten at være ekstraordinær indenfor salg (Basis)

Et par intense dage hvor kernen af, og de grundlæggende dynamikker, der sætter ovenstående i spil er samlet og oversat til menneskesprog. Som alt andet jeg leverer er fokus på effekt og gennembrud, og derfor er dette min forventning til jer: I skal ønske øget salgs-effekt og gennembrud.

Dag 1 (tiderne er eksempler)
08:30 – 09:30 Introduktion, en provokerende gåde og forventningsafstemning
09:30 – 09:45 Pause
09:45 – 10:45 (Teori) To afgørende elementer, der kommer før – og fører til tillid
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 12:00 (Træning) To afgørende elementer, der kommer før – og fører til tillid
12:00 – 12:45 Frokost
12:45 – 14:15 (Teori) Hvem handler du med, hvad vil de have og hvad har de brug for?
14:15 – 14:30 Pause
14:30 – 16:00 (Træning) Hvem handler du med, hvad vil de have og hvad har de brug for?
16:00 – 16:20 Afslutning og Evaluering

Dag 2 (tiderne er eksempler)
08:30 – 09:30 Opsamling og 3 ting til eftertanke
09:30 – 09:45 Pause
09:45 – 10:45 (Implementering) Gårsdagens redskaber anvendes på deltagernes eksisterende kundeemner
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 12:00 (Teori) Et spændende og ikke bredt kendt salgs-landkort
12:00 – 12:45 Frokost
12:45 – 14:15 (Træning) Et spændende og ikke bredt kendt salgs-landkort
14:15 – 14:30 Pause
14:30 – 16:00 Opsamling på dagenes indhold og praktiske anvendelse.
16:00 – 16:20 Evaluering

Se mere om uddannelsen, dens effekt og hvordan I kommer i gang her.

Ellers giv mig et kald på 53 53 52 00.

…og hvordan dette påvirker vores resultater

 Kogt helt ned: Hvordan defineres en god og virkningsfuld relation? Hvad er det der gør, at visse relationer tydeligt rykker ”noget”, og andre helt klart forhindrer ”noget”? Hvilke mekanismer ligger bag kraftfulde relationer, og hvordan udnytter vi dem optimalt?

Det sætter jeg fokus på i dette indlæg. God læselyst!

Lige til stålet

Lad os komme ind til kerne med det samme. Gode og virkningsfulde relationer kendetegnes ved kontakt. Det kan måske lyde lidt diffust, men det er det ikke. Forestil dig du sidder til et middagsselskab, og din bordmand/dame uafbrudt taler om sig selv. Når du en sjælden gang i mellem kommer til orde, bliver det du siger blot brugt som en ”inspiration” af den anden, til at fortsætte snakken om sig selv. Der er ingen udveksling, der er intet medspil – der er ingen kontakt. Om du er der, eller om en helt anden er der – det betyder grundlæggende intet for din ”borddate” – der skal ”bare” være en til at modtage monologen.

Findes der noget mere kedeligt? Måske, men den type aftener kender mange af os godt, og i virkeligheden føler vi os mere ensomme, end vi føler kedsomhed. At føle sig ensom er en følelse, som ikke er god for os mennesker. Når vi føler os ensomme, er svaret lige til: Vi er måske blandt andre mennesker, men der er ikke kontakt – vi er ikke forbundne, og langt de fleste af os vil gøre nærmest hvad som helst, for at slippe ud af denne situation.

Virksomheder, der udelukkende monologbaseret taler om sig selv, oplever samme ”effekt”.

Relationer på arbejdet

Når vi er på arbejde, ændrer denne grundlæggende menneskelige psykologi sig ikke. Vi bliver ikke bedre til at føle os ensomme, indgå i kontaktløse relationer og sidde med oplevelsen af, at ingen er interesserede i at høre, hvad vi har at sige. Om vi der som kunden, medarbejderen, lederen, sælgeren eller pædagogen – relationers værdi bestemmes af hvor god kontakt, vi har med hinanden.

Man kan sammenligne det med, at du læser dette, og fordi ”kontakt” ikke lige fanger din interesse, gider du ikke sætte dig ind i den. Udfordringen bliver dog, at stort set alle omkring dig interesserer sig for gode relationer. I bund og grund bliver du ”borddaten”, der blot ønsker en modtager til sin selvoptagne monolog.

Mine personlige relationer

Som psykoterapeut har jeg et væld af gange oplevet situationer, hvor jeg måske ikke lige sagde de mest geniale ting, men fordi kontakten i mellem mig og den anden var god – skabte vi rigtig gode resultater sammen. Som leder og sælger har jeg oplevet, at jeg virkelig tryllede – sagde alt det rigtige – men fordi kontakten i mellem mig og de andre involverede ikke var god, havde alle disse ”rigtige” ting, ikke nogen betydelig effekt. Måske du har oplevet det samme, der hvor du har din daglige gang?

Det virker ikke

Så kommunikationsmetoder, girafsprog, anerkendende tilgang og sandwich modeller hjælper os ikke, hvis ikke vi formår at skabe kontakt imellem os selv og de mennesker, som vi er afhængige af i vores hverdag. Kontakt er noget vi skaber ved siden af alle modellerne – grunden til ”de” virker eller ikke virker, afhænger ganske enkelt af, om der er kontakt eller ej.

Sådan skaber vi kontakt – 4 gode råd

Der er selvfølgelig solid fagkundskab bagved kontakt, som vi kan lære – og det burde vi lære. Men det bliver svært via et blogindlæg, så derfor kigger vi her på principperne, og hvordan de virker. Jeg vil selvfølgelig foreslå, at I booker en verbunden-uddannelse for at højne jeres fagkundskab også 🙂

 1. Interesse: Led altid efter de elementer hos dine kunder, kolleger, medarbejdere og ledere, som du oprigtigt kan finde interesse for. Hvis du ”faker” interesse, så vil relationen i længden ikke bidringe med de ønskede resultater. Den autentiske interesse er kraftfuld, og den forbinder mennesker med hinanden. Så må du og jeg nogle gange udvide vores interessefelt, for at kunne levere varen i relationer, når der er brug for det.
 2. Lyt: Ikke imellem linierne, bagved dem, ovenover dem eller noget helt andet: Lyt til de ord, der kommer ud af munden på folk. Vi mennesker har en ubevidst tendens til at sige lige præcis det, vi mener. Taler du og jeg for meget, og lytter vi for lidt – påvirker vi, med vores monologer, andre og hvad de siger i for høj grad. Så ender det ofte med, at de taler os efter munden, fremfor at fortælle os hvad de sådan rigtigt har på hjerte.
 3. Stå for ”noget”: Mennesker har brug for tryghed i relationer, og den mest effektive måde vi kan skabe den på, er at stå for noget konkret så tydeligt, at andre føler de kan læse os. Når jeg siger jeg er business provocateur, så vil nogle synes om det, og andre vil ikke – men jeg står tydeligt for noget konkret: Provokation – og det gør det nemmere for at andre at beslutte, om de ønsker kontakt eller ej.
 4. Drop ambitionen om at ramme alle – så bliver du ensom: Hvis du er ”alles ven”, hvor vigtigt er din ”venskab” så med mig? Hvis du vil have alle skal være dine kunder, hvorfor skal jeg så være din kunde? Kontakt opstår i fællesskaber – der hvor vi på værdiniveau – føler os forbundne med hinanden. En der ønsker at være forbundet med alle, ender op med at være forbundet med ingen. Det gælder i den grad også for virksomheder.

Konklusion

Kontakt er det der virker, ligeså snart mennesker er involveret. Ingen forretning, hvor der arbejder mennesker, eller der sælges til mennesker, bliver nogensinde så ”fanzy” og ”special” at værdien af menneskelig kontakt kan undervurderes eller ignoreres. Kunsten at definere og skabe gode og virkningsfulde relationer, handler altså om evnen til at skabe kontakt med mennesker: Til deres begær, deres følelser, deres længsler, deres håb og deres købelyst.

Rigtig god vind med relationerne fremover. Er du/I interesseret i en dynamisk og relevant verbunden-uddannelse? Giv mig et kald på 53 53 52 00.